[ultimate_heading main_heading=”Privacyverklaring” spacer=”image_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”100″ spacer_img=”26067|http://smarteducation.be/wp-content/uploads/2018/03/title-underlline.png”][/ultimate_heading]

SmartEducation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MovingSmart BV

SmartEducation
Kamstraat 24
1750 Lennik (België)
info@smarteducation.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als klant van SmartEducation, deelt u bepaalde persoonsgegevens met ons. SmartEducation verwerkt deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Geen zorgen, we zijn geen Big Brother die alles over u te weten wil komen en beperken ons daarom tot gegevens die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering! Hieronder vindt u alvast een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Riziv-nummer (enkel voor accreditatiedoeleinden)
– Btw- of ondernemingsnummer
– Beroep
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Bankrekeningnummer

En wat dan met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens? Daarover kunnen we u helemaal gerust stellen. SmartEducation verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens niet.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Zoals we al eerder vermeldden, beperken we ons tot het gebruik van gegevens die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. Dat houdt in dat SmartEducation uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw inschrijving en/of uw betaling
– Btw-verplichtingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie over een opleiding waarvoor u zich inschreef
– U te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten bij u af te leveren
– SmartEducation analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– SmartEducation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
SmartEducation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren volgende
bewaartermijnen (en redenen) voor de onderstaande persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar – verplichting belastingwetgeving
Adres: 7 jaar – verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer: 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
E-mailadres: 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
Overige persoonsgegevens: 7 jaar – ten behoeve van evt. nazorg
Bezoekersgedrag op de website (inclusief IP-adres en locatie): 5 jaar – Statistische doeleinden

Delen wij deze gegevens met derden?
SmartEducation verstrekt in geen geval uw gegevens aan derden. De enige uitzondering? Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruiken wij cookies, of andere vergelijkbare technieken?
Een cookie mag dan wel heel lekker klinken, het is natuurlijk ook een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. SmartEducation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Bovendien kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u zich hier toch liever voor afmelden? Dat kan! U hoeft dan enkel uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Goed nieuws: u heeft zelf altijd het laatste woord! U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SmartEducation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@smarteducation.be
SmartEducation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Weet dat SmartEducation de bescherming van uw gegevens heel serieus neemt, en dat we passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact op met onze klantenservice of via info@smarteducation.be.